Informacja

Drodzy pacjenci

INFORMUJEMY

Od dnia 13.03.2023, ze względu
na zwiększoną zgłaszalność pacjentów
związaną z sezonem infekcyjnym ,
wprowadzamy rejestrację tylko bieżącą
- osobistą , telefoniczną lub przez osoby
trzecie.